Rovsingsgadekvarteret er beliggende imellem Mjølnerparken, den Grønne trekant og Sigynsgade, der i dag er et område med mange udfordringer, der bidrager til at skabe utryghed i aften og nattetimerne omkring Rovsingsgade. Der arbejdes med initiativer fra interessenter, hele vejen rundt om Rovsingsgadekvarteret, på at skabe bedre og trygge boligforhold, mere aktivitet i lokalmiljøet, samt en bedre sammenhæng med det øvrige Nørrebro og over imod Østerbro.

Med de gode boligsociale indsatser der gøres i den del af byen, bør der samtidig blive ryddet op det gamle industriområde, for at få skabt en tryg og levende by, der hænger sammen. Området er samtidig godt placeret, i forhold til den offentlige trafik, med kort gåafstand til Bispebjerg Station og den nye Metrostation ved Skjolds Plads.

Rendbæk Consulting projektudvikler område på vegne af områdes grundejere, med bl.a. at tilvejebringe nyt plangrundlag med henblik at omdanne området fra nedslidt industri til ny tryg bæredygtigt blande by.

Visionen er at fjerne den gamle nedslidte industri og i stedet opfører byggeri, som skaber ca. 1.000 nye boliger med blandede boligformer og fællesskaber med et mix af blandet erhverv. En ny bydel, hvor der udvikles ca. 1.700 nye tidsvarende og fremtidssikrede arbejdspladser, som henvender sig til bydelens og områdets beboere. I bebyggelsesstrukturen skal der skabes urbane grønne åndehuller og byliv samt institutioner og eventuel en skole. Derudover vil der blive plads til sports- og fritidsaktiviteter i området, som samtidig kan benyttes af de omkringboende naboer.

En transformation af området vil samtidig reducere trafikstøjen markant, samt vil skabe forbedret luftkvalitet, idet tung trafik fjernes og erstattes af gode og trygge forhold for de bløde trafikanter. Der skal ske en kobling til supercykelstien Fasanvejsruten og potentielt Bagsværdruten, via Tagensvej og Københavnerruten via Jagtvej, som kører ind igennem området. Bydelen vil ved transformationen til blandet by skabe tryghed for trafikken på cykelstierne igennem hele døgnet.

Udviklingen af området vil ske over en årrække og der lægges stor vægt på, at området i udviklingsfasen ikke fremstår uden aktivitet, men at der kan ske midlertidige anvendelser, der skaber liv og tryghed.

Området skal udvikles som en bæredygtig og klimavenlig bydel og i henhold til FN´s 17 verdensmål.

Kontakt Mark Rendbæk på tlf. 20 62 82 60 for mere information.