Byudvikling I Hersted, Albertslund

Rendbæk Consulting har i samarbejde med PensionDanmark, Enemærke & Petersen, Velliv og Gehl Architects udviklet et nyt byområde for matriklerne mellem Gamle Landevej, Smedeland og Naverland, også kaldet Rammeområde BE13 Sydvangen.

Visionen for området er at udvikle et boligområde med træer, beplantning og bæredygtige tiltag. De udendørs opholdsarealer skal have en menneskelig skala og et mikroklima der giver mulighed for ophold og styrkelse af fællesskaber for de fremtidige beboere, og boligkvaliteterne skal være i højsædet med gode dagslysforhold og funktioner i nærområdet der kan støtte det gode hverdagsliv.

Kontakt Mark Rendbæk på tlf. 20 62 82 60 for mere information.

Projektoplysninger

Adresse: Smedeland, Naverland og Gl. Landevej, Albertslund Kommune

Areal: 105.000 etagemeter

Investor: Pensiondanmark

Udvikler: Enemærke & Petersen og Rendbæk Consulting