Rovsingsgadekvarteret er beliggende imellem Mjølnerparken, den Grønne trekant og Sigynsgade, der i dag er et område med mange udfordringer, der bidrager til at skabe utryghed i aften og nattetimerne omkring Rovsingsgade. Der arbejdes med initiativer fra interessenter, hele vejen rundt om Rovsingsgadekvarteret, på at skabe bedre og trygge boligforhold, mere aktivitet i lokalmiljøet, samt en bedre sammenhæng med det øvrige Nørrebro og over imod Østerbro.

Rendbæk Consulting har i den tidlig fase hjulpet flere grundejere i området med at projektudvikle deres ejendomme, med henblik på at omdanne området fra nedslidt industri til ny tryg bæredygtigt blande by.

Visionen var at fjerne den gamle nedslidte industri og i stedet opfører et byggeri med nye boliger, som indeholder blandet boligformer og fællesskaber samt et mix af erhverv.

En transformation af området vil samtidig kunne reducere trafikstøjen markant, samt vil skabe forbedret luftkvalitet, idet tung trafik fjernes og erstattes af gode og trygge forhold for de bløde trafikanter. Bydelen vil ved transformationen til blandet by skabe tryghed for trafikken på cykelstierne igennem hele døgnet.

Kontakt Mark Rendbæk på tlf. 20 62 82 60 for mere information.